PsyKat

 Usein kysytyt kysymykset

kaffe.jpeg

UKK - USEIN KYSYTYT KYSYMYKSET


MIKÄ IHMEEN PSYKAT?

PsyKat tulee sanoista PSYkologi KATarina Meskanen

P - Psykologin koulutus ja ammatillisuus
S - Sinun apunasi ja sinun tarpeisiisi, sinua varten
Y - Yksilöllisesti räätälöityjä ratkaisuja
K - Kohtaaminen, kuunteleminen ja kunnioittaminen
A - Ammattitaito, asiantuntemus ja ammatillisuus
T - Tietotaito, osaaminen ja vankka kokemus 


KUKA MINÄ OLEN?
Olen Katarina Meskanen, psykologi, valmentaja, kouluttaja, tietokirjailija sekä tuleva psykoterapeutti. Kliinisen psykologin työssäni syömishäiriöiden parissa tapaan syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään, sekä erilaisten syömis-, kehonkuva- ja paino-ongelmien kanssa kamppailevia. Psykologina ja tulevana psykoterapeuttina haluan auttaa ennen kaikkea heitä, joiden elämässä syömiset, keho tai paino näyttelevät ikävää pääroolia.  Asiantuntijana minulta pyydetään usein lausuntoja mediassa, kun on kyse esim. tunnesyömisestä, syömishäiriöistä, syömiseen liittyvistä ongelmista, painonhallinnan psykologiasta, kehonkuvasta ja kehosuhteen ongelmista. Olen kirjoittanut aiheista useamman kirjan (ks. tarkemmin täällä). Kouluttajana toteutan paljon erilaisia koulutuksia, työpajoja ja luentoja erikoisasiantuntemukseni aihe-alueista. Valmentajana olen kannustavan ratkaisukeskeinen ja pyrin löytämään yhteistyössä asiakkaani kanssaan parhaan tavan toteuttaa olennaiset muutoksen askeleet. Yksityishenkilönä olen pienen pojan äiti ja asun Espoossa. Taloudessani asuu minun, mieheni ja poikamme lisäksi kaksi basenjia. Suhtaudun intohimoisesti aurinkoon, kahviin ja suklaaseen. Vapaa-ajallani mm. ratsastan, suppailen, urheilen ja nautin luonnossa liikkumisesta. 


AMMATILLINEN TAUSTANI JA OSAAMISENI?

Olen tehnyt pitkään työtä syömishäiriöiden arvioinnin, hoidon ja kuntoutuksen parissa ja ne ovat erikoisosaamiseni ydintä. Ammatillisesti olen erikoistunut syömisen psykologiaan, psykologiseen painonhallintaan, kehonkuvan haasteisiin ja ennen kaikkea syömisen ongelmiin kaikissa muodoissaan. Olen tehnyt pitkään kliinisen psykologin työtä akuuttipsykiatriassa. Minulla on pitkä työkokemus syömishäiriöiden hoidosta: vuodesta 2010 olen tehnyt työtä syömishäiriöihin erikoistuneessa erikoissairaanhoidon yksikössä. Olen ollut mukana asiantuntijatyöryhmässä laatimassa syömishäiriöiden käypä hoito-suositusta (2014). Kouluttaudun omalla erikoisalallani aktiivisesti, mm.ulkomaisissa kongresseissa. Koulutan paljon muita ammattilaisia ja terveydenhuollon toimijoita esim. syömishäiriöistä ja syömisen psykologiasta, kehonkuvasta, voimauttavasta painonhalllinnasta. Olen myös usein mediassa antamassa asiantuntijakommentteja ja -haastatteluja näistä aiheista, ehkä olet joskus lukenut jonkun haastatteluni. Tarkemmin ammatillisesta taustastani ja koulutuksestani pääset lukemaan täältä.


MIHIN MINÄ USKON?
Uskon, että tässä ulkonäkökeskeisessä, suorituspainotteisessa oravanpyörä-yhteiskunnassa on aivan liian vähän aitoa läsnäoloa, toistemme äärelle pysähtymistä ja hyväksyvää lempeyttä itseä kohtaan. Uskon vahvasti inhimillisen kohtaamisen voimaan. Uskon vastavuoroiseen vuorovaikutukseen, joka perustuu tasa-arvoisuuteen, kunnioittamiseen ja aitoon läsnäoloon. Uskon siihen, että jokainen meistä kaipaa kokemusta kuulluksi tulemisesta ja hyväksytyksi tulemisesta omana itsenään. Uskon siihen, että useimmilla meistä on enemmän tai vähemmän haasteita itsensä kanssa; toisinaan niihin haasteisiin kaipaa toisen ihmisen tukea ja apua. Ennen kaikkea uskon, että muutos on aina mahdollinen, eikä koskaan ole liian myöhäistä. Uskon myös, että osallistamalla voi tuottaa oivalluksia ja oivallusten kautta tapahtuu muutoksia. Siksi kaiken tekemiseni ytimessä on yhteistyö.


MITÄ MINÄ TEEN?
Yritän viedä mahdollisimman laajalle tietoutta syömishäiriöistä, häiriintyneestä syömisestä ja niihin liittyvistä ilmiöistä: tunnesyömisestä, kehovihasta, laihduttamispakosta, kauneusihanteista, ja niin edelleen. Haluan omalta osaltani pitää meteliä ja lisätä yhteistä ymmärrystämme häiriintyneestä syömisestä, hankalasta kehosuhteesta ja kaikesta siihen liittyvistä. Haluan markkinoida lempeän hyväksyvää suhtautumista ja armollisen joustavaa asennoitumista niin syömiseen, omaan kehoon kuin omaan itseenkin. Siksi olen kirjoittanut kirjat kehonkuvasta (Rakas keho, 2019, Tuuma) ja tunnesyömisestä (Pysäytä tunnesyöminen, 2018, Tuuma). Kirjoitan ammatillista blogia minua mietityttävistä ilmiöistä, ja toivon sen tavoittavan mahdollisimman monen. Koulutan paljon paitsi muita terveydenhuollon ammattilaisia, myös ei-ammattilaisia. Uskon, että kirjoittamalla ja kouluttamalla voin muuttaa asenteita ja tapaa suhtautua paitsi itseen, myös muihin kanssaihmisiin. Toivoisin voivani olla avuksi, jos sinä tai joku muu tuntemasi ihminen kamppailee syömistensä, kehonsa tai itsensä kanssa.


MITÄ MINÄ LUPAAN?
En tee katteettomia superlupauksia, siksi uskallan luottaa lupauksiini. En neuvo sinua, miten syöt "oikeaoppisesti", mutta lupaan auttaa sinua löytämään mutkattomamman suhteen ruokaan. En tarjoa sinulle keinoa saavuttaa unelmiesi kehoa, mutta lupaan auttaa sinua hyväksymään entistä enemmän kehosi siten kuin se nyt on ja voimaan siinä entistä paremmin. En myöskään voi poistaa hankalia tunteitasi ja ajatuksiasi, mutta voin tarjota sinulle uudenlaista katsantokulmaa niihin. Lupaan auttaa sinua, kun haluat oppia uutta itsestäsi ja tyypillisistä toimintatavoistasi. Lupaan laittaa itseni ja parhaan ammattitaitoni likoon. Lupaan kuulla ja kunnioittaa sinua sellaisena kuin olet. Lupaan kuulla tarpeesi ja huomioida tilanteesi. Lupaan tehdä parhaani auttaakseni sinua. Lupaan olla luottamuksesi arvoinen. Lupaan olla kannustava, innostava ja ottaa sinut mukaan oivalluksiin. Ennen kaikkea, lupaan kohdata sinut sinuna.


HALUATKO TULLA VASTAANOTOLLENI?

Otan vastaan sekä yksittäisille konsultaatiokäynneille että pidempikestoiseen työskentelyyn. Räätälöimme yhdessä yhteistyön sinun tarpeitasi vastaavaksi. Vastaanottoni sijaitsee Lapinlahteen Lähteellä Helsingissä, johon voit tiedustella aikoja suoraan minulta (ks. vastaanotosta tarkemmin täältä). Jos asut muualla Suomessa, myös etävastaanotto on jossain tapauksissa mahdollinen.

Psykologina tarjoan psykologin keskusteluhoitoa ja kognitiivista lyhytterapiaa (5-20 käyntiä). Olen psykoterapiakoulutuksessa jonka tiimoilta otan vastaan (tietyin edellytyksin) koulutuspsykoterapiapotilaita. HUOM! Valitettavasti en voi vielä ottaa vastaan Kelan kuntoutuspsykoterapia-asiakkaita (koska olen vasta koulutuksessa en ole ns. Kela-pätevä). 

Tyypillisellä asiakkaallani on eriasteisia vaikeuksia tai haasteita syömisen, kehon, painon tai itsetunnon kanssa. Luokseni hakeudutaan usein siinä vaiheessa, kun kaivataan tukea ja apua ongelmien jäsentämiseen ja työstämiseen tai mietitään, onko kyseessä hoitoa vaativa ongelma. Vastaanotolleni ovat tervetulleita yhtä lailla pidempää psyykkistä työskentelyä tarvitsevat kuin myös yksittäistä konsultaatiota kaipaavat. Otan vastaan aikuisia ja yli 15-vuotiaita nuoria.

Lue Minduu-profiilistani enemmän minusta ja tavastani työskennellä. Otan vastaan Lapinlahden Lähteellä Helsingissä.


MINKÄLAINEN TYÖSKENTELYTYYLI MINULLA ON TERAPEUTTINA?

Psykologina ja tulevana psykoterapeuttina uskon vahvasti inhimillisen kohtaamisen voimaan. Terapeuttinen työskentelyni pohjautuu aitoon läsnäoloon, vastavuoroisuuteen ja tasa-arvoiseen yhteistyösuhteeseen. Uskon, että jokainen on oman itsensä paras asiantuntija, siksi haluan kuulla ja kunnioittaa sinua juuri sellaisena kuin olet. Terapeuttina olen myötäelävä ja lämmin, annan sinulle tilaa olla omanlaisesi ja arvostan sinua ja kokemustasi ilman ehtoja. Työskentelytyylini on tarvittaessa aktiivinen, ratkaisukeskeinen ja valmentava. Ohjaan sinua ymmärtämään ongelmiasi ja näkemään niiden syitä, sekä tekemään tarvittavia muutoksia elämässäsi. Voin tuoda sinulle uusia oivalluksia ja erilaisia katsantokulmia tilanteestasi riippuen. Saat minulta ohjausta itsesi kehittämiseen, kun haluat oppia uutta itsestäsi ja tyypillisistä toimintatavoistasi. Haluan auttaa sinua vapautumaan mielensisäisistä esteistä ja löytämään mahdollisesti hukassa olleet vahvuutesi ja voimavarasi.


MITÄ ISTUNNOILLANI TEHDÄÄN?

Aloittaessamme yhteisen työskentelyn kartoitamme ensin tilannettasi yhdessä. Sitten hahmottelemme yhdessä työskentelyllemme tavoitteita, jotka tuntuvat sinusta tärkeiltä ja merkityksellisiltä. Tärkeintä minulle on, että työskentelemme yhteistyössä kohti sinun omia tavoitteitasi. Otan tilanteesi huomioon mahdollisimman kokonaisvaltaisesti ja räätälöin yhteistyömme yksilöllisesti. Yhdessä sovimme, tapaammeko viikoittain, kuukausittain vai jotain siltä väliltä. Tapaamisillamme käymme läpi niitä asioita ja kokemuksiasi, jotka sinua puhuttelevat ja mitkä tuntuvat siinä hetkessä tärkeiltä. Annan sinulle tilaa puhua, kuuntelen aktiivisesti, esitän täydentäviä kysymyksiä ja tarjoan vaihtoehtoisia näkökulmia. Tarvittaessa, ja jos niin sovimme, haastan sinua ajattelemaan uudella tavalla. Toisinaan työskentelemme kehollisemmin tai teemme tietoisuustaitoharjoituksia. Istunnot muovautuvat yhteisen työskentelymme edetessä sinun toiveidesi ja tarpeidesi mukaisesti. Arvioimme etenemistämme yhdessä.

Otan vastaan Lapinlahden Lähteellä, Helsingissä.


MITEN VOISIN PARHAITEN AUTTAA SINUA?
Tarvitsetko psykologipalveluita, valmennusta tai koulutuksen? Tai, tarvitsetko asiantuntijapalveluitani? Oletko kiinnostunut yhteistyöstä tai onko sinulla joku yhteistyöehdotus minulle? Ota yhteyttä, niin voimme katsoa yhdessä, miten voisin parhaiten auttaa. Tavoitat minut parhaiten sähköpostitse katarina.meskanen@psykat.fi tai puhelimitse 040-1411418. Jos asiasi on kiireinen tai tarvitset nopeaa vastausta, kiireistä konsultointia tai apua, kannattaa laittaa minulle tekstiviesti, se yleensä tavoittaa minut parhaiten.


P.S. ... MITÄ SE MAKSAA? 

Yksilötapaamiset, konsultaatiot ja psykologin antama lyhytterapia: 120€/60 min.

Muut tapaamiset, koulutukset, pienryhmät, työpajat, valmennukset jne: Ota yhteyttä ja kysy minulta!

Koulutusten, työpajojen, pienryhmien ja valmennusten hinta riippuu niiden tilaajasta, kestosta, toteutuksesta, osallistujista, jaettavista materiaaleista ja paikasta. Kysy minulta tarjousta!