PsyKat

 kirjat

IMG_3652.jpg

RAKAS KEHO

Katarina Meskanen ja Heidi Strengell

Tuuma, ilm. 12.9.2019

Tilaa: www.tuumakustannus.fi/6913

Rakas keho

Tiedän, etten ole aina kohdellut sinua hyvin. Toisinaan olen yrittänyt, joskus myös onnistunut, mutta useimmiten vain ollut ilkeä ja vältellyt edes katsomasta sinua. Olen ajatellut, ettet ole kaunis — etten minä ole kaunis. Olen verrannut sinua toisennäköisiin, -kokoisiin ja -muotoisiin vartaloihin. Miettinyt, ettet riitä tuollaisena, ja kritisoinut jokaista kohtaa sinussa. 

Olemme kuitenkin kokeneet yhdessä paljon — hyvää ja pahaa. Olet minulle tärkeä, ja siksi haluaisin nyt oppia rakastamaan sinua. 


Rakas keho on henkilökohtaisesti puhutteleva kirja, jonka kantavia teemoja ovat muun muassa kehonkuva ja sen haasteet, itsensä hyväksyminen ja oman kehon kurittamisesta luopuminen. Sen tavoitteena on tarjota armollisempaa suhtautumista itseen ja osoittaa, miten oppia rakastamaan omaa kehoaan.

Kirjan upeat valokuvat erinäköisten ja -ikäisten naisten kehoista kertovat, kuinka monivivahteinen ja tärkeä jokaisen keho on sellaisenaan. Valokuviin liittyy myös jokaisen kuvattavan tarina, jossa omaa kehosuhdetta avataan rohkeasti ja avoimesti. 

Kirja kannustaa sinua pohtimaan omaa kehosuhdettasi ja johdattelee omaksumaan uudenlaisen tavan olla sinut kehosi kanssa. Se korostaa ratkaisukeskeisyyttä ja antaa paljon konkreettisia ideoita sekä harjoituksia kehonkuvan työstämisen tueksi.

KIRJA-ARVIOT JA MUUT POIMINNAT:

Queen of Eve, 15.9.2019

Pysäytä tunnesyöminen

nidottu, liepeellinen, 343 s.

Tuuma, 2018


Tilaa kirja: www.tuumakustannus.fi/6913
 

Jokainen meistä tunnesyö joskus. Toisilla meistä tunnesyöminen ilmenee yksittäisinä ähkyyn asti syömisinä, kun taas toisilla tunnesyöminen alkaa kerryttää ylipainokiloja, kun tunteiden tukahduttaminen syömisellä on jatkuvaa.

Tunnesyöminen ei ole nälän vaan tunne-elämän tarpeiden tyydyttämistä. Sillä helpotetaan mielen matalapainetta, haetaan hetken hurmaa, lohduttaudutaan arjen ongelmissa ja hallitaan hankalia tunteita. Vaikeita ajatuksia ja tunteita ei tarvitse kohdata silmästä silmään, kun ruoka toimii tunteiden tasaajana ja lohduttajana. Syöminen kuitenkin lieventää tukalaa oloa vain hetkeksi.

Tämä kirja on tarkoitettu jokaiselle syömisensä ja ennen kaikkea omien tunteidensa kanssa kamppailevalle. Se on kirja sinulle, joka etsit ulospääsyä tunnesyömisen noidankehästä. Kirja auttaa sinua huomaamaan niin oman syömisesi sudenkuopat kuin ennen kaikkea tunnistamaan tunteet niiden takana. Kirja tarjoaa ymmärtävän lähestymistavan tunnesyömisen syihin sekä paljon omakohtaista pohdittavaa. Samalla se antaa runsaasti konkreettisia, ratkaisukeskeisiä harjoituksia sekä täydennettäviä liitteitä, kuten itsehavainnointilomakkeen ja tunteiden lokikirjan. Niiden avulla voit saavuttaa mutkattomamman suhteen paitsi syömiseen myös tunteisiisi. Kirjan ajatuksen mukaisesti tunnesyömistä ei pysäytetä jyrkillä säännöillä vaan lempeällä hyväksyvyydellä ja uteliaan sallivalla asennoitumisella.

REFERENSSIT, KIRJA-ARVIOT JA MUUT POIMINNAT:

 

Irti bulimiasta

Meskanen, Suokas, Gummerus, Stenberg

Duodecim, 2019

Nidottu, 150 s., 1. painos

Bulimiassa laihduttaminen, ahmiminen ja ahmitusta ruoasta eroon hankkiutuminen muodostavat noidankehän, joka alkaa vähitellen määrittää elämää yhä enemmän.

Irti bulimiasta on itsehoito-opas bulimiaa sairastaville. Sen sisältämän tiedon ja harjoitusten avulla voi bulimia-oireista vapautua omin avuin, ennen kuin ongelmat pitkittyvät ja vaikeutuvat. Opas pohjautuu HUS Mielenterveystalon kehittämään itsehoito-ohjelmaan, joka tarjoaa nopeasti saatavilla olevaa hoitoa lieviin ja keskivaikeisiin mielenterveyden ongelmiin. Bulimian hoito-ohjelma perustuu ihmisen ajattelua ja oppimista koskevaan käyttäytymisterapeuttiseen tietoon ja kognitiiviseen psykoterapiaan. Kognitiivisen käyttäytymisterapian on osoitettu olevan tehokkain terapiamuoto bulimian hoidossa. Sen mukaan ajatukset, tunteet ja käyttäytyminen ovat jatkuvassa yhteydessä toisiinsa. Tämän itsehoito-oppaan tavoitteena ovat bulimiaan liittyvien haitallisten uskomusten ja ajatusten tunnistaminen ja niiden muokkaaminen. Haitallisia ajatuksia pyritään korvaamaan vaihtoehtoisilla, toipumista tukevilla ajatusmalleilla. Samalla opetellaan uudenlaisia toimintamalleja, jotka edesauttavat oireista vapautumista.

 

irtiahminnasta.jpeg

Irti ahminnasta

Kohti tasapainoista suhdetta ruokaan

 Keski-Rahkonen, Meskanen, Nalbantoglu (toim.)

Duodecim, 2013

Nidottu, 232 s., 1.-4. painos

Vaikka noin kolme prosenttia aikuisista kamppailee toistuvina ahmintoina ilmenevien syömisongelmien kanssa, terveydenhuollon piiristä on usein vaikea saada asiantuntevaa apua. Elintärkeä ruoka, joka voisi olla ilon ja mielihyvän lähde, muuttuu ruokaa ahmivalle tuskaisen himon ja ahdistuksen aiheuttajaksi. Myös painonhallinta muuttuu painajaiseksi.

Irti ahminnasta on itsehoito-ohjelma, joka auttaa saamaan syömisen hallintaan askel askeleelta. Askeleet perustuvat kognitiivis-behavioraaliseen teoriaan, jonka toimivuudesta ahmintahäiriön hoidossa on runsaasti tutkimusnäyttöä. Myös hyväksyvän, tietoisen läsnäolon (mindfulness) menetelmät ovat kirjassa mukana. Opas antaa eväitä myös ahmintoja ylläpitävien tekijöiden muuttamiseen - siihen, miten ahmimishäiriöt voidaan pitää poissa pysyvästi.

Kirja on tarkoitettu paitsi ahmijoille ja heidän läheisilleen myös terveydenhuollon ammattilaisille esimerkiksi työterveyshuollossa ja terveyskeskuksissa.

KIRJA-ARVIOT JA MUUT POIMINNAT: