PsyKat

Tietoja minusta

12195969_10154351847469552_3251713994958297281_n.jpg
KatarinaMeskanen

Olen Katarina Meskanen,

psykologi, joka uskoo vahvasti inhimillisen kohtaamisen voimaan. Intohimoni on auttaa ihmisiä voimaan paremmin, löytämään oman hyvinvointinsa lähteet ja elämään enemmän omannäköistään elämää.

Olen koulutukseltani psykologian maisteri. Psykologian koulutuksen lisäksi minulla on kliinisen mielenterveyspsykologian täydennyskoulutus ja useita muita täydennys- ja lisäkoulutuksia. Olen erikoistunut terapeuttiseen tutkimusotteeseen ja sovellan työssäni useita eri terapeuttisia menetelmiä, kuten kognitiivista, dialektista ja hyväksymis-omistautumisterapeuttista lähestymistä. Positiivinen psykologia ja voimavarakeskeinen ajattelu on johtotähteni elämässä ja työssäni. Erityisasiantuntemukseni ja osaamiseni on syömisen psykologiassa, syömishäiriöiden ja niihin liittyvien ilmiöiden hoidossa sekä syömisen ja painonhallinnan erilaisissa pulmissa.

Tarjoan psykologipalveluita, koulutuspalveluita ja valmennuspalveluita - aidolla innolla ja ammattitaidolla.

 

Lisää minusta löydät LinkedIN-profiilistani. Voit myös seurata minua TwitterissäInstagrammissa ja Facebookissa.


KOULUTUKSENI

Olen valmistunut psykologian maisteriksi Helsingin Yliopistosta (valm. 2011). Opiskelemaan hakiessani (vuonna 2004) minut valittiin opiskelemaan myös sosiaalipsykologiaa valtiotieteelliseen tiedekuntaan, mutta valitsin kutsumukseni: psykologin koulutuksen, uran ja ammatin. Suoritin opintoni menestyksellisesti ja valmistuin erinomaisin arvosanoin. Sivuaineina opiskelin sosiaalipsykologiaa (25 op) ja lasten ja nuorten psyykkistä hyvinvointia (25 op) sekä laajat aineopinnot (60 op) psykiatriaa lääketieteellisessä tiedekunnassa. Kirjoitin graduni luovuudesta ja sen yhteyksistä älykkyyteen, persoonallisuuteen ja kognitiivisiin tyyleihin. Laudaturin arvosanan saanut graduni sai myös useita palkintoja ja kunniamainintoja eri yhteyksissä.

Psykologiksi valmistumiseni jälkeen olen suorittanut useita ammatillisia täydennyskoulutuksia, joista viimeisin on 2,5-vuotinen kliinisen mielenterveyspsykologian täydennyskoulutus (HUS/Helsingin yliopisto/Suomen Psykologiliitto, valm. 2016). Opiskelen kognitiivista lyhytpsykoterapiaa (Integrum instituutti), josta saan vuonna 2019 lyhytterapian erityispätevyyden. Syksyllä 2018 aloitin pitkän kognitiivis-integratiivisen psykoterapiakoulutuksen, ja valmistun 2021 psykoterapeutiksi. Olen kouluttautunut myös Therapeutic Assessment:iin Steve Finnin johdolla Austin, Teksasissa ja käynyt useita siihen liittyviä täydennyskoulutuksia (mm. Working with shame workshop). Tavoitteeni on sertifioitua Therapeutic Assessment:issä. Pidän erittäin tärkeänä, että ylläpidän omaa ammatillista tietotaitoani. Siksi pyrin kehittämään jatkuvasti itseäni yhä paremmaksi psykologiksi ja mielenterveyden ammattilaiseksi. Seuraan aktiivisesti alani kirjallisuutta ja osallistun useita kertoja vuodessa erilaisiin ammatillisiin kongresseihin, seminaareihin ja koulutuspäiviin.

Jatkuvan ammatillisen kouluttautumisen rinnalla olen parhaani mukaan laajentanut omaa osaamistani erilaisilla muilla kursseilla ja koulutuksilla. Suhtaudun uusien asioiden opiskelemiseen innolla ja intohimolla. Tällä hetkellä opiskelen positiivisen psykologian asiantuntijaksi (Positive Psychology Practitioner, Joylla). Olen opiskellut ratkaisukeskeiseksi valmentajaksi (LCF life coach, Valmentamo, valm. 2017)  ja kouluttaudun aktiivisesti coachingiin ja valmennukseen (esim. World Coaching Organization). Opiskelen myös tietoisuustaitoja paitsi omakohtaisen mindfulness-harjoittamisen kautta, myös erilaisilla kursseilla (mm. Center for Mindfulness). Koska teen töitä pääasiassa syömishäiriöiden parissa, olen kouluttautunut ravintovalmentajaksi (FIHF ravintovalmentaja, FIHF Terveysverkko, valm. 2018) ja opiskellut ravitsemustieteiden sivuaineen Helsingin yliopistossa. Tällä hetkellä kouluttaudun hevosavusteisuuteen psyykkisessä, kuntouttavassa ja valmentavassa työssä; toivon vielä joskus voivani yhdistää hevoset omaan ammattiini.


TYÖKOKEMUKSENI

Opiskeluaikoinani olin innokas järjestöaktiivi omassa ainejärjestössäni ja vastasin muun muassa tuutoritoiminnasta ja opiskelijavaihtoviikoista hollantilaisen ystävyysyliopiston kanssa. Opiskelujeni ohessa olin 5 vuotta työ- ja organisaatiopsykologian sektorilla (henkilöarviointi) töissä ja olin mm. vastuussa ison kansainvälisen management audit-projektin koordinoimisesta. Työ- ja organisaatiopsykologian työkokemus antoi minulle vahvat valmiudet arvioida ihmisen käyttäytymistä ja tunnistaa erilaisia kompetensseja ja psyykkistä potentiaalia. Opiskeluaikanani toimin myös Valmennuskeskuksen psykologian valmennuskurssien kurssituutorina.

Kliinisen psykologiharjoitteluni 2010 suoritin syömishäiriöihin erikoistuneessa yksikössä, jossa toimin edelleen (nyt hoitovapaalla). Toimin aikuispsykiatrian puolella, mutta vastaanotolleni hakeutuu myös nuoria (yli 13-v.) ja heidän perheitään. Työssäni tapaan erilaisista syömishäiriöistä kärsiviä, teen psykologin tutkimuksia ja vedän psykoterapeuttisia potilasryhmiä. Tavanomaisten kliinisen psykologin työtehtävien lisäksi minulla on ollut paljon erilaisia kehittämistehtäviä ja innovatiivisia projekteja, muun muassa uusien hoitomallien suunnittelua ja niiden toteuttamista (esim. Mielenterveystalon ahminnan omahoito-ohjelma). Koulutan myös paljon asiantuntemukseni puitteissa eri alojen asiantuntijoille ja ammattilaisille.

Arvostan valtavasti ammattilaisyhteistyötä ja siitä syntyviä projekteja. Siksi olen innolla mukana monessa yhteistyössä, esim. menetelmänkehittämishanke (EDI-3) Hogrefe Psykologien Kustannuksen kanssa, opetusyhteistyö (kliininen harjoittelu) Helsingin yliopiston psykologian koulutuksen kanssa  ja nettiterapiahanke Mielenterveystalon kanssa. Olen ollut mukana osana Suomalaisen Lääkäriseuran Duodecimin, Suomen Lastenpsykiatriyhdistyksen ja Suomen Psykiatriyhdistys ry:n asettamaa työryhmää laatimassa kansallisia Käypä hoito -suosituksia syömishäiriöiden hoitoon.


Lisää minusta löydät LinkedIN-profiilistani

lyhyt CV täällä