PsyKat

Koulutukset

IMG_1627.jpg

Koulutukset, luennot, tietoiskut, ryhmät, työpajat, työnohjaukset ammattitaidolla ja innolla toteutettuna

Koulutan ja luennoin oman ammatillisen osaamiseni puitteissa, suunnittelen tarpeita vastaavan koulutuksen ja toteutan monenlaisia erilaisia ryhmiä ja työpajoja. Koulutan paljon erilaisissa tilaisuuksissa erityisesti syömisen psykologiasta, syömishäiriöistä ja psykologisesta painonhallinnasta. Uskon, että kouluttamisen kautta voin parhaiten jakaa omaa psykologista tietotaitoani laajemmalle ihmisryhmälle.

Hyödynnän parasta mahdollista psykologista tietotaitoani koulutusteni rakentamisessa ja niiden toteuttamisessa. Minulla on psykologi-kouluttajakoulutus (Train the Trainers ja kouluttajan jatkokoulutus) ja olen perehtynyt oppimisen psykologiaan. Lisäksi kuulun kouluttajaverkosto Versoon. Kouluttajakoulutus antaa minulle valmiudet toteuttaa osallistavia, oivalluttavia ja vaikuttavia koulutuksia. Tämänkaltaisen kokemuksellisen koulutuksen tavoitteena on tuottaa osallistujille oivalluksia mahdollisimman osallistavin keinoin. Osallistujien oppimisen vahvistamiseksi käytän koulutuksissani paljon erilaisia aktivoivia menetelmiä. Kokemuksellisen oppimisen teorian mukaisesti uskon, että oppiminen on prosessi, jossa tietoa luodaan kokemuksen muutoksen kautta. 

Ota yhteyttä, niin katsotaan, mikä on koulutustarpeesi/nne ja mitä minä voin tarjota. Suunnittelen koulutuksen aina yksilöllisesti vastaamaan tarpeita. Sen varmistamiseksi teen aina ensin huolellisen tarvekartoituksen. 

Minkälaista koulutusta kaipaat/te?


Esimerkkejä eräistä pitämistäni koulutuksista, työpajoista ja ryhmistä:

 • Syömishäiriöt (arviointi, hoito, jne)

 • Psykologinen painonhallinta

 • Tunnesyöminen - kokopäivän koulutus kuntoutuspsykologeille

 • Syömishäiriö-case-työpajat ammattilaisille

 • Psykologin keskusteluryhmät

 • Syömishäiriöstä kärsivien vertaisryhmät

 • Syömisen psykologia -koulutukset ammattilaisille

 • Tietoisen syömisen työpajat

 • Ahminnan hallinnan työpaja ja ryhmä

 • Tietoisuustaitotyöpaja

 • Therapeutic Assessment psykologeille

 • Kliinistä psykologiaa sairaanhoitajille

 • Ahdistuksenhallinnan taitovalmennus

 • Motivaatio-työpaja

 • Ryhmäytymiskerrat ja työpajat

 • Tiimivalmennukset eri teemoista

 • Hyvinvointi -koulutukset

 • Mielenhallinta -työpaja ratsastajille

 • Vuorovaikutus-työpajat

 • Ryhmän vetäminen työvälineenä