PsyKat

Valmennus

IMG_0106.jpg

Valmennus auttaa sinua kirkastamaan omat tavoitteesi, hahmottamaan omat voimavarasi ja ottamaan tarvittavat askeleet kohti omien unelmien toteuttamista

Valmennus eli coaching on vastavuoroinen ja luova prosessi, jossa valmennuksen keinoin autetaan ihmistä löytämään ja käyttämään omia voimavarojaan, jotta hän voi saavuttaa omat tavoitteensa. Valmennuksessa tarkastellaan tilanteita mahdollisimman ratkaisukeskeisesti ja pyritään löytämään keinot itse ratkaista ongelmia, ylittää esteitä ja saavuttaa omia unelmia.

Valmennus ei ole terapiaa eikä psykologin keskusteluhoitoa, eikä sellaisena sovi mielenterveyden ongelmien hoitamiseen. Valmennus ei ole myöskään koulutusta tai mentorointia, sillä sinulla itselläsi on jo paras olemassaoleva tieto ja asiantuntemus omasta itsestäsi ja toiminnastasi. Valmennus auttaa sinua oivaltamaan olennaisen, kirkastamaan omia tavoitteitasi, tunnistamaan omia voimavarojasi, lisäämään omia vaikutusmahdollisuuksiasi ja saavuttamaan koko potentiaalisi. Valmennuksen onnistumiseksi sinulla tulisi olla paitsi halua ja motivaatiota, myös ennen kaikkea omia voimavaroja toteuttaa tarvittavia muutoksia. 

Valmennuksessa kartoitetaan ensin tilanteesi, jonka jälkeen pyritään löytämään keskeiset kohdat, joihin sinä haluat muutosta. Valmennus on hyvin konkreettinen, käytännönläheinen ja kokemuksellinen prosessi, jossa saat uusia oivalluksia, ideoita ja ratkaisun avaimia. Sinä itse teet tarvittavat toimenpiteet omassa arjessasi; valmennuksen avulla voit hahmottaa, mitä ne ovat. Valmentajana teen parhaani, että sinä löytäisit keinot elää enemmän oman näköistäsi elämää. Haluan auttaa sinua olemaan enemmän oma itsesi ja lisäämään siten omaa hyvinvointiasi.

Valmennus on aina henkilökohtaisesti räätälöity vastaamaan juuri sinun tarpeitasi. 

Mihin sinä/te  kaipaisit/te valmennusta?


Esimerkkejä valmennuksen teemoista:

 • Hyvinvointi

 • Psykologinen painonhallinta

 • Elämäntapamuutokset

 • Pääsykokeisiin valmistautuminen

 • Opiskelutaidot, arjenhallintataidot

 • Päätösten tekeminen

 • Tavoitteeseen pääseminen

 • Ammatillinen valmennus

 • Työssä jaksaminen ja työhyvinvointi

 • Tiimivalmennus

 • Vuorovaikutustaidot

 • Ryhmäytyminen ja ryhmäyttäminen

 • Itsetuntemus ja itsevarmuus

 • Unelmien toteuttaminen


ONGELMANA PAINO, RUOKA TAI SYÖMINEN? Tarjoan psykologista painonhallintaa tukevaa ravintovalmennusta, jossa painopiste ei ole painon pudottaminen, laihduttaminen tai ruokavaliokikkailu vaan pikemminkin mutkaton suhde ruokaan, joustava ja rento painonhallinta sekä jännitteetön syöminen. En laadi sinulle ruokavaliota tai dieettiohjeita, vaan valmennan sinua kohtaamaan itsessäsi ne syyt, mitkä estävät sinua saavuttamasta hyvinvointia, olemasta onnellinen kehossasi tai onnistumasta ruoan kanssa. 

Olen tehnyt pitkään kliinistä työtä syömishäiriöiden parissa, ja olen erityisen perehtynyt syömisen psykologiaan. Sen ohella olen opiskellut ravitsemustieteen perusopinnot Helsingin yliopistossa ja kouluttautunut FIHF Ravintovalmentajaksi (lue lisää: FIHF Ravintovalmentaja-koulutus).

KAIPAATKO VALMENNUKSEN RYHMÄNÄ TAI RYHMÄLLE? Toteutan lukuisia erilaisia ryhmävalmennuksia, jotka on suunniteltu vastaamaan nimenomaan tilaajan/osallistujien tarpeita. Ryhmävalmennukset ovat voimakkaita ryhmäprosesseja, joiden teho perustuu paitsi valmennuksen sisältöön ja menetelmiin, myös muiden osallistujien muodostamaan ryhmään. Valmennuksen sisältö on täysin räätälöitävissä - kysy lisää niin mietitään sisältöä yhdessä.

 

Varaa aika valmennukseen