Kaikkien kehojen puolesta

Synnymme rakastamaan itseämme. Harva meistä kuitenkaan onnistuu säilyttämään elämänmittaisen rakkaussuhteen itseensä ja kehoonsa. Pieni lapsi on luonnollisesti sinut oman itsensä ja kehonsa kanssa, mutta iän karttuessa intuitiivinen itsensä hyväksyminen ja oman itsensä ja kehonsa rakastaminen jää ympäristön ulkonäköpaineiden, suoritusodotusten ja itsekritiikin jalkoihin. Nykyään yhä nuoremmat lapset epäilevät omaa hyväksyttävyyttään. Aikuisena moni meistä kokee haasteita itsensä hyväksymisessä niin kehon, tunteiden kuin minäkäsityksenkin osalta. Hyväksymisen haasteet näyttäytyvät muun muassa vääristyneenä suhteena omaan kehoon, loputtomana laihduttamisena ja uuvuttavana kehon kurittamisena, itsetunto-ongelmina, masennuksena, ahdistuksena ja syömishäiriöinä.

Emme voi hyvin itsessämme emmekä kehossamme. Emme hyväksy itseämme, ja kehomme saa kokea sen nahoissaan. Keho on useimmille meistä vain uuvuttavan suorittamisen, näivettävän väheksymisen tai suoranaisen kaltoinkohtelun kohde. Toisinaan keho on vain väline saavuttaa jotain parempaa: itsetuntoa, arvostusta, hyväksyntää tai oikeutusta olla olemassa. Joskus keho on jotain, mikä vain kulkee mukanamme ja on kiinnittynyt päähämme. Harvoin keho on ylpeyden aihe, iloitsemisen kohde tai voimaantumisen lähde.

Samaan aikaan kun vieraannumme yhä kauemmas omasta kehostamme ja sen tarpeista, kamppailemme ehkä enemmän kuin koskaan voidaksemme hyvin omassa kehossamme. Hyvinvointi siintää itsepintaisena tavoitteenamme, mutta keinot sen tavoittelemiseen ovat usein vääriä. Emme voi saavuttaa hyvinvointia pakottamalla tai kurittamalla. Mutkatonta kehosuhdetta ei rakenneta suorittamalla tai sinnittelemällä. Hyvinvointi ei sijaitse kiloissa, senteissä, kokolapuissa tai kilometreissä. Sen sijaan voidaksemme hyvin omassa kehossamme meidän tulee opetella siihen uudenlainen suhde. Meidän täytyy ystävystyä elinikäisen kumppanimme, kehomme kanssa.

Aivan aluksi on itselleen tunnustettava se tosiasia, että oma keho on arvokas – yhtä arvokas kuin kenen tahansa muun keho. Kehon arvo on absoluuttinen, itseisarvoinen tosiasia, eikä sitä voi kukaan toinen kyseenalaistaa. Kehon arvo on kuin ihmisoikeus – se on jokaisella ihmisellä kehon kokoon, muotoon tai malliin katsomatta. Saamme sen syntymälahjana syntyessämme kehoomme. Tämä synnyinoikeus ei vähene eikä muutu, vaikka kehon ulkoiset ominaisuudet, mittasuhteet, ulottuvuudet tai toiminnallisuus muuttuisivatkin. Meistä jokaisella on oikeus olla olemassa ja voida hyvin omassa kehossaan. Sinullakin.

Sinuttelusuhde omaan kehoon muodostuu askel askeleelta. Olennaisinta ei ole vauhti vaan konkreettisten askeleiden ottaminen. Muodostaessamme kumppanuussuhdetta oman kehomme kanssa ensimmäinen askel on tutustua itseensä ja omaan kehoonsa. Kun itseensä uskaltautuu tutustumaan, voi löytää jotain sellaista, minkä on kenties luullut kadonneen: menetetyn kumppanuuden, roihahtavan rakkauden, uskollisen ystävyyden tai uteliaan yhteistyösuhteen. Vain tutustumalla itseensä ja omaan kehoonsa voi oppia arvostamaan sitä aidosti sellaisenaan.

Kun lähdet matkalle kohti itsesi hyväksymistä ja kunnioittavaa kehosuhdetta, muista armollisuus itseäsi kohtaan. Jos olet koko pienen ikäsi vihannut kehoasi, ihastuminen omaan kehoon tuskin syttyy kovinkaan helposti, saati nopeasti. Joskus paikallaan on tavoitella ensin neutraalia suhdetta, jopa hiljaista kunnioitusta ja arvostusta, ja vasta sitten pyrkiä kohti lempeyttä ja hyväksyvyyttä. Toisinaan työstämisen joutuu aloittamaan ensin sietämisestä ja vasta sen saavutettuaan voi löytää lempeän hyväksymisen. Rakkaus omaa kehoa kohtaan ei roihahda yhdessä yössä. Miten se voisikaan? Mutta jos voit löytää edes pienen arasti lepattavan, orastavan arvostuksen liekin, voit alkaa määrätietoisesti puhaltaa siihen ilmaa. Jonain päivänä sinussa palaa sellainen kehon arvostamisen liekki, jota ei enää ulkoisin keinoin voi sammuttaa tai tukahduttaa.

Kirjoitimme tämän kirjan kaikkien kehojen puolesta. Toivomme sydämestämme, että tämä kirja tavoittaa jokaisen, joka painiskelee oman kehonsa kanssa tai on joskus kamppaillut kehonsa tai itsensä hyväksymiseksi. Kukapa meistä ei olisi! Toivomme, että tämä kirja tarjoaa oivalluksia, joiden avulla voit oppia armollisuutta ja kunnioitusta kehoasi kohtaan. Toivomme, että löydät kirjan sivuilta lohtua, tukea, uskoa ja voimaa. Kenties tavoitat tämän kirjan sivuilta itsesi.

Haluamme kannustaa sinua arvostamaan omaa kehoasi sellaisenaan ja kohtelemaan kehoasi suuremmalla kunnioituksella. Rohkaisemme sinua olemaan siitä ylpeä sekä näkemään sen upeuden koosta, muodoista tai ulkoisista ominaisuuksista riippumatta – ja oikeastaan juuri niiden ansiosta. Tahdomme innostaa sinua tutustumaan paremmin omaan kehoosi, jotta voit muodostaa vastavuoroisemman sinuttelusuhteen siihen – onhan suhde kehoosi elämäsi pisin ihmissuhde. Ennen kaikkea haluamme rohkaista sinua arvostamaan ainutlaatuista matkakumppania, joka väsymättä on kulkenut mukanasi koko tämän ajan.

Samalla toivomme herättävämme laajemmin keskustelua siitä, että jokaisella meistä on oikeus olla olemassa ja voida hyvin omassa kehossaan. Jokaisella meistä on koskematon keho, eikä sitä voi kukaan toinen määritellä ulkoapäin. Meidän on tärkeää pystyä hyväksymään paitsi itsemme myös toinen toisemme – omina ainutlaatuisina itsenämme. Itseinhon ja kehovihan sijasta on opittava rakastamaan. Olemme kaikki erilaisia ja riittävän hyviä juuri nyt ja sellaisenamme.

Halusimme kirjoittaa kirjan, joka puhuttelee, koskettaa ja herättää pohtimaan omaa kehosuhdetta.

Teksti:

Alkusanat kirjasta Katarina Meskanen & Heidi Strengell: Rakas keho (Tuuma, 2019)

© Tuuma & tekijät

Lisää kirjasta täällä: https://www.tuumakustannus.fi/Katarina-Meskanen/Rakas-keho

Tilaa omasi erikoishintaan: www.tuumakustannus.fi/6913

Kuva: Heidi Strengell

Kuva: Heidi Strengell