10 vinkkiä terveydenhuollon ammattilaiselle

Hei terveydenhuollon ammattilainen!

Kun asiakas tulee vastaanotollemme syömis- tai paino-ongelmiensa kanssa – oli kyse sitten ylipainosta, alipainosta, lihavuudesta, syömishäiriöstä, tunnesyömisestä, syömiseen liittyvistä ongelmista, mistä ikinä - me terveydenhuollon ammattilaiset olemme avainasemassa sen suhteen, miten onnistumme kohtaamaan asiakkaan.

Miten voisimme kohdata asiakkaan niin, että hän kokee tulleensa kuulluksi ja ymmärretyksi, eikä ammattilaisen tallomaksi? Että asiakas lähtee tapaamisestamme takatasku pullollaan uusia ideoita ja paitsi konkreettisia keinoja toteuttaa ne omassa arjessaan, myös halua, intoa ja uskallusta tehdä tarvittavia muutoksia?

Silloin kun asiakas haluaa itse tehdä muutoksia, terveydenhuollon ammattilaisen rooliksi tarjoutuu olla tukena ja kannustaa asiakasta. Silloin, kun asiakas ei vielä ole aivan valmis muutoksiin, meidän tehtävämme on herätellä muutostarvetta ja oivalluttaa muutoksen puolesta – samalla kuitenkin huomioiden asiakkaan oma epävarmuus. Mutta miten voisimme tarjota tukea, oivalluttaa ja voimaannuttaa – tallomatta asiakasta itseään, vahvistamalla jo olemassa olevia voimavaroja? Miten voisimme huomioida paremmin asiakkaan oman asiantuntijuuden ja voimaannuttaa hänet ottamaan vetovastuuta itsestään ja tilanteestaan?

Kun asiakas kokee, että hänen ajatuksillaan on merkitystä ja väliä, on asiakkaan helpompi sitoutua yhteistyösuhteeseen ammattilaisen kanssa. Kun yhteistyösuhde ammattilaisen ja asiakkaan välillä perustuu luottamukseen, kunnioitukseen ja tasa-arvoisuuteen, onnistumisen edellytykset moninkertaistuvat. Se näkyy suoraan paitsi yhteistyösuhteen laadussa, myös asiakkaan arjessa. Kun asiakkaan kanssa työskentely muuttuu ammattilaisen 100% vetovastuusta vastavuoroiseen intoon ja uteliaisuuteen, se lisää paitsi asiakkaan, myös ammattilaisen motivaatiota, voimavaroja ja onnistumisen kokemuksia.

Kokosin muutaman konkreettisen idean ja ajatuksen, miten sinä voit kohdata paremmin vastaanotollesi saapuvan syömisensä tai painonsa kanssa kamppailevan asiakkaan.

1.     Kysy ja kuuntele asiakkaan omia toiveita. Asiakkaan oma toive saattaa olla jotain muuta, kuin mitä itse miellät hänen toiveikseen. Muista, että tarjoat apuasi siihen, mitä asiakas pyytää – ei siihen, mitä arvelet asiakkaan kaipaavan.

 • ”Miten minä voin auttaa?”
 • ”Mitä sinä itse toivot?”
 • ”Jos sinä itse saisit päättää, miten asiat olisivat?”
 • ”Mikä on tärkeintä juuri nyt?”

2.     Rohkaise asiakkaan omaa asiantuntijuutta. Se, että ammattilainen tarjoaa asiakkaalle itselleen asiantuntijuuden omaan tilanteeseensa, antaa hänelle harvinaisen tilaisuuden kokea paitsi voimaantumista, myös vastuuta – ja ennen kaikkea, mahdollisuuksia itse vaikuttaa omaan tilanteeseensa. Aivan liian usein ammattilaiset ovat tietävinään paremmin.

 • ”Minkälaiset asiat vaikuttavat painoosi/syömisiisi?”
 • ”Mistä se sinun mielestäsi johtuu?”
 • ”Se on hänen mielipiteensä, mutta mitä itse ajattelet tästä?”
 • ”Mistä tiedät, että…?”

3.     Kannusta asiakasta ja keskity hyvään. Nosta esiin onnistumisia, ja sitä kaikkea, mitä asiakas jo tekee tilanteensa eteen. Ole innostunut pienistäkin positiivisista seikoista asiakkaan tilanteesta, nosta esiin asioiden hyviä puolia. Ole kuitenkin innostuksessasi aito, unohda turha bumtsibum, sillä se vain etäännyttää ja pahimmillaan aliarvioi asiakkaan kokemia hankaluuksia.

 • ”Mitä olet jo kokeillut? Missä olet onnistunut?”
 • ”Mikä on sinulle helppoa? Mikä onnistuu hyvin? Mihin sinun on helpointa tarttua?”
 • ”Mitkä kaikki asiat sujuvat jo?”
 • ”Mikä on mielestäsi tällä hetkellä hyvin?”
 • ”Mitä sinä teet jo tämän asian eteen?”

4.     Kutsu esiin muutostarvetta. Aito muutos lähtee asiakkaan tyytymättömyydestä nykyiseen elämäntilanteeseen ja halusta muuttaa jotain siinä. Herättele asiakasta itse arvioimaan ristiriitaa nykytilanteen ja omien arvojen mukaisen elämän välillä. Pohtikaa muutoksen hyviä ja huonoja puolia. Älä painosta!

 • ”Miten tyytyväinen olet tällä hetkellä elämäntilanteeseesi/ itseesi/ syömisiisi/ painoosi?”
 • ”Onko jotain, minkä pitäisi mielestäsi muuttua? Mitä haluaisit tehdä tälle asialle?”
 • ”Minkälainen tilanteesi on vuoden päästä, jos jatkat samalla tavalla? Entä minkälainen tilanne olisi vuoden päästä, jos nyt muuttaisit jotain?”
 • ”Tuntuuko sinusta, että elät arvojesi mukaista elämää tällä hetkellä?”
 • ”Mikä on sinulle tärkeää juuri nyt? Entä puolen vuoden päästä? Vuoden päästä? Viide vuoden päästä?”
 • ”Mitä haittaa nykyisessä elämäntyylissäsi on? Entä mitä etua on muutoksesta?”

5.     Anna asiakkaan muodostaa itse omat tavoitteensa. Huolehdi siitä, tavoite on niin sanotusti asiakkaan kokoinen, ja hänen näköisensä. Tärkeintä on, että asiakas tuntee olevansa pystyvä ja kykenevä tavoittelemaan tavoitetta ja että hänen valinnoillaan on aidosti merkitystä.

 • ”Mihin haluat päästä? Mitä haluat saavuttaa?”
 • ”Mitä olisit valmis kokeilemaan?”
 • ”Mikä on olennaisesti toisin, kun olet saavuttanut tavoitteesi?”
 • ”Mikä nykyisessä elämäntyylissäsi on sellaista, josta et halua luopua?”
 • ”Mitä pitäisi tapahtua, että muutos olisi mahdollinen?”
 • ”Onko jotain, minkä pitäisi muuttua sinun ajattelussasi/toiminnassasi/arjessasi?”

6.     Vahvista orastavintakin motivaatiota. Poimi puheesta muutosta kaipaavia kommentteja ja nosta esiin motivaatiota vahvistavia seikkoja. Auta asiakasta itse hahmottamaan ja parantamaan omaa motivoitumistaan. Vahvista aina positiivista. Sitouta asiakas tekemään muutoksia itsensä eteen, ei sinun vuoksi.

 • ”Mitä ajattelet motivaatiostasi?”
 • ”Mikä sinua motivoi jatkamaan?”
 • ”Mikä antaa sinulle voimaa jaksaa?”
 • ”Miten kannustat itse itseäsi?”
 • ”Mitä hyvää siitä seuraisi, jos…?”

7.     Nosta esiin asiakkaan voimavaroja ja vahvuuksia. Auta asiakasta löytämään omat voimavarat arjestaan. Kannusta asiakasta kokeilemaan vanhoja, ennen toimineita keinoja uudestaan. Huomaa ja korosta asiakasta kannattelevia ja muutosta tukevia rakenteita hänen arjessaan.

 • ”Mikä sinua on auttanut tähän mennessä?”
 • ”Mitkä ovat vahvuutesi?”
 • ”Millaisia keinoja sinulla on käytössäsi tällä hetkellä?”
 • ”Mikä on parasta sinussa/elämässäsi/perheessäsi/puolisossasi tms…?”

8.     Kannusta asiakasta tekemään pienen pieniä muutoksia ja usko itse niiden merkitykseen. Pienikin askel on askel eteenpäin. Älä tavoittele hurjia muutoksia vaan keskity käytännönläheisesti pieniin päivittäisiin arjen tekoihin. Ideoikaa asiakkaan kanssa yhdessä, miten nykyistä ristiriitaa (nykyisen tilanteen ja omien arvojen välillä) voisi vähentää.

 • ”Minkä pystyt muuttamaan heti? Mihin voit vaikuttaa itse?”
 • ”Mikä on pienintä, mitä voit jo tänään tehdä asian eteen?”
 • ”Mikä on seuraava askeleesi?”
 • ”Mitä hyvää seuraa siitä, että…? Mitä hyötyä on, jos…?”

9.     Kohtaa asiakkaan epäröinti ja pelot lempeästi ja hyväksyvästi. Viestitä asiakkaalle, että ymmärrät hänen epäröintinsä, anna hänelle oikeutus tuntea epävarmuutta. Ole myötätuntoinen! Älä kiirehdi muutokseen. Näin asiakas kokee tulevansa kuulluksi ja hyväksytyksi kaikkine epävarmuuksineen.

 • ”Mitä pelkäät, että voi tapahtua, jos…?”
 • ”Mikä aiheuttaa eniten epävarmuutta tässä muutoksessa?”
 • ”Mikä sinua mietityttää eniten tässä tilanteessa?”

10.  Huomioi kompastuskivet ja auta asiakasta varautumaan niihin ennalta. Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty. Tässä tapauksessa hyvin valmisteltu on puoliksi saavutettu. Muodosta mahdollisista kompastuskivistä tavoitteita. Kehittäkää yhdessä ”pakosuunnitelma” ongelmallisiin tilanteisiin.

 • ”Mikä voi mennä pieleen? Miten siitä selviää?”
 • ”Mikä estää sinua toteuttamasta sitä?”
 • ”Mitä teet sen jälkeen?”
 • ”Muistuuko mieleesi joku tilanne, jossa olet aikaisemmin selviytynyt voittajana?”

 

Mitkä kaikki näistä jo toteutuvat sinun työssäsi ja omissa työtavoissasi? Missä olet hyvä?

Entä, minkälaista osaamista haluaisit vielä kehittää omassa vuorovaikutuksessasi? Missä sinulla on vielä kehitettävää? 

Miten voisit toimia toisin ensi kerralla, kun vastaanotollesi saapuu paino- tai syömisongelmaien kanssa kipuileva asiakas?