Ammattilaisen muistilista kohtaamisen tueksi

Terveydenhuollon ammattilaisena kohtaamiset potilaan kanssa ovat useimmiten ajallisesti rajattuja tapaamisia, joilla on monia asioita läpikäytäväksi ja suuria tavoitteita toteutettavaksi. Aikapaineiden, kovien tavoitteiden ja joskus ristiriitaistenkin odotusten ristipaineessa jokainen meistä yrittää tehdä parhaansa. Mutta miten kohtaamisista voisi saada vielä enemmän, paitsi ammattilainen itse, myös potilas?

 

Tässä muutamat konkreettiset vinkit kohtaamisen tueksi ammattilaiselle:

 

Kohtaa ihminen oireiden taustalla. Ammattilaisen tärkein työkalu on inhimillinen kohtaaminen. Kunnioita ihmistä oireiden taustalla. Muista, että potilas on paljon muutakin kuin vain oireensa.

Mieti etukäteen tapaamisen tavoitteet. Aika on rajallinen, joten rajaa tapaamisen tavoitteet hoidon kannalta olennaisiin asioihin. Kirjoita tarvittaessa tärkeimmät asia paperille, jota voit käydä läpi yhdessä potilaan kanssa.

Anna potilaan kokemukselle tilaa. Vaikka olisit tavannut satoja tai tuhansia potilaita, sinä et voi tietää, mitä juuri tästä ihmisestä tuntuu. Anna siis hänen itse kertoa. Kun potilas kokee tulevansa kuulluksi kokemuksessaan, se itsessään helpottaa. Ota vastaan ja validoi. Viestitä hänelle, että hänen kokemuksensa on arvokas.

 Keskity siihen, mistä potilas itse haluaa keskustella. Ole tarkkana sen suhteen, mistä itse haluaisit keskustella, ja onko se kenties ristiriidassa sen kanssa, mistä potilas itse haluaa puhua.

Kuuntele. Kuunteleminen on kohtaamisessa kaikkein tärkeintä. Kun kuuntelet, keskity kuulemaan. Katso silmiin, pysähdy ja ole läsnä. Aidosti, omana itsenäsi.

Kysy. Moni potilas ei huomaa, muista tai uskalla kertoa oma-aloitteisesti asioistaan, ellet kysy. Terveydenhuollon ammattilaisen eräs tärkeimmistä työkaluista on taitavien kysymysten esittäminen. Kysymys itsessään saattaa oivalluttaa potilasta pohtimaan jotain olennaista asiaa omassa tilanteessaan.

Uskalla ottaa asiat puheeksi. Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on velvollisuus antaa potilaalle hänen terveyttään koskevaa tietoa, mutta on paljon erilaisia tapoja tehdä se. Unohda paasaus ja syyllistäminen, sillä ei saavuta kuin pahaa mieltä ja tappiotunnelmaa. Kysy esimerkiksi, mitä potilas itse ajattelee asiasta tai onko hän itse huolissaan. Tarjoa apuasi, mutta älä tuputa.

Ole asiantuntija, mutta inhimillinen. Potilaat eivät useimmiten juurikaan muista, mitä terveydenhuollon ammattilainen on sanonut, mutta he muistavat vielä pitkään tapaamisen jälkeen, miten ammattilainen heidät kohtasi. Ole ihminen ihmiselle, se ei vähennä asiantuntijuuttasi. 

Ota potilas mukaan hoidon aktiiviseksi toimijaksi. Kun potilas tuntee itse olevansa vastuullinen, aktiivinen hoidon toteuttaja – eikä vain sen passiivinen subjekti – hän todennäköisemmin voi sitoutua paremmin omaan hoitoonsa.

Kuuntele potilaan omaa näkemystä hoidostaan. Ole utelias kuulemaan potilaan ajatuksia siitä, mikä hänen hoidossaan toimii ja mikä ei toimi. Anna hänelle tilaa olla oman itsensä paras asiantuntija.

Kannusta ja anna positiivista palautetta. Keskity positiiviseen: pieniinkin edistysaskeleihin ja pikkumuutoksiin. Huomaa hyvät asiat, ja se kaikki, mikä nyt on hyvin. Korosta potilaan omia voimavaroja ja vahvuuksia. Poimi potilaan pienetkin onnistumiset. Kannusta. Anna positiivista palautetta.

Ylläpidä toivoa. Usko muutoksen mahdollisuuteen. Koskaan ei ole liian myöhäistä.

Kertaa tarvittaessa tapaamisessa puhutut asiat. Tapaamisen lopuksi kertaa ääneen potilaan kanssa tapaamisessa puhutut ja sovitut asiat. Samalla tulet varmistaneeksi sen, että olette molemmat varmasti ymmärtäneet oikein.

Anna suunnitelmat, ohjeet ja neuvot kirjallisina. Kun annat ohjeet ja neuvot kirjallisina, potilaan helpompi muistaa ne ja noudattaa niitä.

Varmista, että potilas tietää, mitä seuraavaksi tapahtuu. Tarkista, että potilas tietää voimassa olevan hoitosuunnitelman. Potilaan pitää tietää selvästi, mitä seuraavaksi tapahtuu. Sovi konkreettiset tavoitteet jatkoon ja miten niiden toteutumista voidaan seurata. Varmista, että teillä on yhteiset tavoitteet ja yhteinen mielikuva siitä, miten niihin päästään.

Arvioi omaa onnistumistasi ammattilaisena. Pyydä potilasta antamaan palautetta ja ota avoimin mielin se vastaan. Arvioi myös itse itseäsi rehellisesti. Missä onnistuit? Missä olisi vielä kehittämisen varaa? Muista myös kannustus - kiitä, kehu ja kannusta itse itseäsi kun siihen on aihetta.

 

Katarina Meskanen