Miksi laihduttaminen on huono keino hallita ahdistusta

“Kun pystyn paastoamaan päiväkausia, pystyn tuntemaan edes jotain itsearvostusta itseäni kohtaan. Etten olekaan vain surkea luuseri joka antaa mielihaluille vallan. Syöminen on myös vain ja ainoastaan minun käsissäni. Edes voin kontrolloida omaa kehoani, jos en mitään muuta omassa elämässäni.”

Laihduttaminen, dieettaaminen, syömisen rajoittaminen, itsensä nälättäminen ja nälkiinnyttäminen ovat monen ratkaisukeinoja ahdistavassa tilanteessa. Erityisesti ne korostuvat sellaisessa tilanteessa, jossa omat keinot hallita omaa ahdistusta eivät riitä. Miksi? Koska syömisen rajoittaminen ja itsensä nälättäminen tuo (hetkeksi) helpotusta ahdistukseen. Niihin keskittyminen tuo vuorostaan turvallisuuden tunnetta. Konkreettiset oireet luovat myös selkeyttä epämääräiseen pahaan oloon.

Laihduttaminen, itsensä nälättäminen ja syömisen rajoittaminen tuovat kontrollin ja autonomian tunteen tilanteessa, joka tuntuu hallitsemattomalta. ”Jos en voi mitään muuta elämässäni hallita, ainakin voin hallita itseni ja säädellä syömistäni” on tyypillinen taustalla oleva ajatus. Oman itsen/kehon/nälän hallinta ja oman itsen kontrollointi helpottaa pahaa oloa. Samalla se tuo onnistumisen kokemuksia, rakentaa omanarvontunnetta, tunnetta siitä, että ”pystyy” ja ”saa aikaan”. Ahdistuksen sijasta laihduttaminen tuo jotain, mihin keskittyä ja suunnata huomio.

Laihduttaminen vie ajatukset pois ahdistavista aiheista, kun keskittymisen voi suunnata erilaisiin laihduttamista palveleviin rituaaleihin ja rutiineihin ahdistuksen sijasta. Ne tuovat paitsi struktuuria, turvaa, rakennetta, myös täyttävät arkea, jolloin ei jää niin paljon aikaa murehtimiselle. Näin epämääräistä ahdistusta on helpompi sietää.

Painon laskiessa ahdistuskin alkaa hiipua ja helpottaa. Vähitellen vaikeat tunteet ja ajatukset hiljenevät, vähenevät, hälvenevät. Näin syntyy mielikuva, että laihduttaminen auttaa ahdistukseen. Näennäisesti se laimentaakin ahdistuksen kokemusta (samalla kun se kaventaa ja laimentaa kaikkia muitakin tunteita ja tuntemuksia). Kehon ja mielen nälkiintyessä ahdistuksen aiheet menettävät merkityksensä, sillä keho ja mieli alkaa taistella eloonjäämisestä. Korkeammat kognitiiviset toiminnot (ajattelu, keskittymiskyky, pitkäjänteisyys, jne) hiipuvat hiljalleen kehon ja mielen keskittyessä hengissä selviämiseen.

Nälkiintyminen itsessään on kuitenkin omiaan nostamaan ahdistusta entisestään. Nälkiintymisen seurauksena mieliala laskee, uupumus lisääntyy ja erilaiset mielialaoireet alkavat korostua: itkuisuus, alavireisyys, masentuneisuus, ärtyisyys, kireys, jne. Tällöin voi syntyä noidankehä, jossa nälkiintymisestä kärsivä hallitsee nälkiintymisestä seuraavia kielteisiä psyykkisiä, ahdistusta muistuttavia oireita laihduttamalla lisää.

Kuuluisan Minnesotan nälkiintymis-tutkimuksen mukaan alipaino ja nälkiintyminen itsessään aiheuttavat voimakkaita psyykkisiä oireita, esim. ruokaan ja syömiseen liittyviä pakko-oireita, keskittymiskyvyttömyyttä, muistivaikeuksia, jne. Nälkiintyminen tuo tullessaan myös voimakkaita fyysisiä vaikeuksia, esim. heikkoutta, väsymystä, päänsärkyä, vatsavaivoja, lihaskramppeja, hiustenlähtöä, jne.

Kehon ja mielen taistellessa nälkiintymistä vastaan välinpitämättömyys muita elämän osa-alueita kohtaan lisääntyy. Mielenkiinnon hiipuessa nälkiintynyt mieli haluaa vetäytyä sosiaalisista suhteista, harrastuksista ja arjen askareista. Vähitellen elämä pyöriikin laihduttamisen ja syömisen rajoittamisen ympärillä.

Vaikka laihduttaminen saattaa ensi alkuun vaikuttaa toimivalta keinolta hallita ahdistusta, oikeastaan se vain pahentaa tilannetta. Paitsi, että se heikentää mielen ja kehon voimavaroja kohdata ahdistusta ja kykyä selviytyä siitä, se myös aiheuttaa ahdistuksen kaltaisia (mieliala-)oireita. Jos ahdistusta välttelee laihduttamalla ja toisaalta, laihduttamisen aiheuttamaa ja pahentamaa ahdistusta ”hoitaa” laihduttamalla vain lisää, noidankehä tiukkenee entisestään.

Laihduttaminen ei ratkaise ahdistuksen taustalla olevia asioita eikä siksi helpota varsinaista ahdistusta - vaan lopulta pahentaa sitä. Älä yritä hallita ahdistusta laihduttamalla vaan etsi muita keinoja helpottaa omaa oloasi. Ahdistusta ei voi hallita 100% kokonaan, eikä hankalista tunteista voi päästä kokonaan eroon - eikä se oikeastaan ole mahdollista tai tarkoituksenmukaistakaan. Ahdistusta voi opetella sietämään - ja oikeastaan, on hyväkin opetella kestämään sitä jossain määrin.

Se, että tunnet ahdistusta, saattaa olla merkki siitä, että elämässäsi ei ole kaikki kunnossa. Tulisiko sinun hidastaa tahtia, levätä enemmän tai huolehtia paremmin omasta jaksamisestasi? Miten muuten voisit helpottaa oloasi, kuin laihduttamalla?