Syömishäiriö on keino hallita ahdistusta

Syömishäiriön, sen oireiden ja häiriintyneen syömiskäyttäytymisen taustalla on tyypillisesti yritys sietää, käsitellä ja säädellä vaikeiden tunteiden ja ajatuksien nostattamaa ahdistusta. Syömishäiriö ja häiriintynyt syöminen eri muodoissaan toimivat ahdistuksen hallintakeinona sellaisessa tilanteessa, jossa omat resurssit eivät riitä tai muita keinoja hallita omaa oloa ei ole. Jotta ahdistusta voi oppia hallitsemaan muilla keinoin, on tärkeää ymmärtää syömishäiriön ja häiriintyneen syömisen oireiden funktio, niiden tehtävä ja tarkoitus ahdistuksen hallinnassa.

Monesti ahdistuksen taustalla on haasteita tai vaikeuksia kohdata omia tunteita tai ajatuksia sellaisenaan. Voi olla, että sairastunut kieltää itseltään luvan tuntea kielteisiä tunteita tai hän uskoo, ettei hän saa tuntea niitä. Toisaalta vaikeita tunteita voi olla turvallisempaa tukahduttaa, jos ne tuntuvat liian voimakkailta tai hallitsemattomilta. Syömishäiriöoireet tarjoavat keinon kanavoida omaa ahdistusta silloin, kun itsellä ei ole keinoja käsitellä niitä.

Vaikka syömishäiriön oireet näennäisesti helpottavat ahdistusta, ne oikeastaan vain pahentavat tilannetta ja vievät voimavaroja kohdata ahdistusta itsessään. Syömishäiriö on voinut tuoda kokemuksen hallinnasta ja siitä, että ahdistus todella on lievittynyt syömishäiriön avulla. Mutta samalla se syö elimistön voimavaroja kohdata ahdistuksen aiheuttajia (esim. arjen stressi, ristiriitatilanteet, ihmissuhdehuolet, erilaiset ongelmat). Ja koska syömishäiriö vie niin paljon voimavaroja kohdata alkuperäisiä ahdistuksen aiheuttajia, ei oikeastaan enää pystykään hallitsemaan ahdistusta yhtä hyvin kuin ennen. Samoin, kehon ja mielen kärsiessä syömishäiriöstä, ne alkavat menettää ”kimmoisuuttaan” eivätkä enää pysty torjumaan ahdistusta niin hyvin.

Vaatii rohkeutta ja uskallusta alkaa harjoitella uudenlaisia keinoja hallita ahdistustaan ja helpottaa omaa oloaan. Syömishäiriö on kuin yliopittu, automatisoitunut vaste erilaisiin ahdistuksen aiheisiin. Mutta siinä on ongelma: kun aina vain käyttää syömishäiriötä oman ahdistuksen helpottamiseksi, muut mahdolliset keinot hallita omaa pahaa oloa ja ahdistusta alkavat surkastua. Jotta ei aina tarvitsisi turvautua syömishäiriöön, on aika alkaa aktiivisesti opetella uusia keinoja.

 

Mieti nyt, miten ennen syömishäiriötä osasit helpottaa omaa oloasi? Mitä teit, kun sinua ahdisti? Entä, mitä keinoa voisit kokeilla seuraavan kerran kun sinua ahdistaa, sen sijaan että automaattisesti turvautuisit syömishäiriöön? On tärkeää lähteä vahvistamaan sekä vanhoja, ennen toimineita keinoja kuin myös uusiakin ideoita helpottaa omaa oloa silloin kun olo on tukala.

Muista, että arkielämään kuuluu jossain määrin myös ahdistus ja hankalat tunteet. Ahdistusta voi kuitenkin opetella sietämään ja kestämään. Muistuta itseäsi, että ahdistus on reaktio; olo, joka menee ohitse. Jos tuntuu, että elämässäsi on paljon ahdistusta aiheuttavia asioita, raivaa niitä pois (jos mahdollista) tai järjestä ainakin itsellesi aikaa palautuaksesi niistä. 

Huolehdi hyvinvoinnistasi (ravitsemustilalla on olennainen merkitys mielen "kimmoisuudessa" ja stressin vastustuskyvyssä), vaali jaksamistasi (saathan tarpeeksi unta, lepäätkö riittävästi?) ja vahvista arjen stressinhallintakeinojasi (opettele sanomaan ei). Opettele ahdistuksenhallintataitoja. Suhtaudu ahdistuksenhallintaan kuin mihin tahansa uuden taidon opettelemiseen: se vie aikaa, on työlästä ja vaatii panostamista, mutta vähitellen opit hallitsemaan ahdistusta muillakin keinoin kuin syömishäiriön avulla. 

 

Tässä idealista, josta poimia vinkkejä oman olon helpottamiseen (101 tapaa hemmotella itseä)