Syömishäiriöpäivä 2.6.2018

Kesäkuun toinen päivä, 2.6., vietetään maailmanlaajuista syömishäiriöpäivää, World Eating Disorder Day:tä. Sitä vietetään tänä vuonna kolmatta kertaa. Sen tarkoitus on edistää ymmärrystämme syömishäiriöistä vakavina (ja ennen kaikkea vakavasti otettavina!), mutta hoidettavina sairauksina. Kansainvälinen syömishäiriöpäivä pyrkii yhdistämään aktiiviset toimijat, sairastavat ja ammattilaiset, jotta tietous syömishäiriöistä leviäisi mahdollisimman laajalle.

Lisää aiheesta: http://www.worldeatingdisordersday.org/about/

Syömishäiriöpäivän tarkoitus on mm.

 • Korostaa varhaisen, tutkimusnäyttöön perustuvan hoidon tärkeyttä
 • Nostaa esille perheiden ja läheisten merkityksellinen rooli hoidossa ja toipumisessa
 • Lisätä tietoutta siitä, että syömishäiriöt ovat hoidettavissa kaikissa vaiheissa – koskaan ei ole liian myöhäistä tai tilanne toivoton
 • Lisätä keskustelua hoitavien tahojen, tutkimusta tekevien, ammattilaisten ja sairastavien sekä heidän läheistensä kesken
 • Myös median rooli syömishäiriötietoudessa ja sen leviämisessä on tärkeä

Lue lisää tavoitteista: http://www.worldeatingdisordersday.org/about/nine-goals/

Tänä vuonna teemana on syömishäiriöihin liittyvän stigman murtaminen. Syömishäiriöihin liittyy paljon stigmaa, ikävää leimaa, joka saattaa pahimmassa tapauksessa estää avun hakemisen ja saamisen. Haluan omalta osaltani murtaa tätä stigmaa jakamalla mahdollisimman paljon oikeaa tietoa syömishäiriöistä ja korjaamalla ihmisten väärinkäsityksiä siitä, mitä syömishäiriöt eivät ole.

Tässä muutama tavallisimmin oikomani väärinkäsitys:

 • Syömishäiriön ei tarvitse täyttää diagnostisia kriteerejä häiritäkseen elämää.
 • Syömishäiriö ei välttämättä näy ulospäin mitenkään.
 • Syömishäiriötä ei voi päätellä ihmisen koosta tai ruokavalinnoista.
 • Syömishäiriön syyt ovat harvemmin yksiselitteisiä – ne eivät ole kenenkään ’vika’.
 • Syömishäiriöön sairastuminen ei ole oma valinta.
 • Syömishäiriöstä toipuminen ei myöskään ole vain tahdon asia.
 • Syömishäiriöstä ei parane itsekurilla ja itseä niskasta kiinni ottamalla.
 • Syömishäiriö aiheuttaa aina kärsimystä.
 • Syömishäiriöön liittyy valtavasti häpeää ja syyllisyyttä.
 • Syömishäiriöistä tai sen oireista ei aina ole helppo kertoa.
 • Syömishäiriöstä voi parantua kokonaan.
 • Koskaan ei ole liian myöhäistä.
 • Aina on toivoa.

Tässä vielä yhdeksän totuutta syömishäiriöistä: 

Jos ja kun etsit oikeaa, tutkimuksiin perustuvaa tietoa syömishäiriöistä, tutustu esimerkiksi näihin sivuihin:

 • Syömishäiriöliitto (Syömishäiriöliitto-SYLI ry edustaa syö­mis­häiriöön sairastuneita ja heidän lähei­siään olemalla aktiivinen toimija ja lisäämällä tietoutta syömishäiriöistä)
 • Syömishäiriöiden käypä hoito -suositus (tutkimuksiin perustuva suomalainen hoitosuositus)
 • Linkkejä ja lisälukemistoa (syömishäiriöaiheisia opinnäytetöitä, kirjoja, jne, Syömishäiriöliiton ylläpitämä lista)
 • Frisk&Fri (Ruotsalainen syömishäiriöön siarastuneita ja heidän läheisiään auttava toimija)
 • Beat UK (Iso-Britanniassa toimiva syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava järjestö)
 • NEDA (Amerikkalainen syömishäiriöön sairastuneita ja heidän läheisiään edustava toimija)
 • AED (Academy for Eating Disorders edustaa syömishäiriöiden parissa toimivia ammattilaisia ja järjestää kongresseja ja koulutusta)