Mitä voin vanhempana tehdä vahvistaakseni nuoren mutkatonta ruokasuhdetta?

Syömishäiriöihin erikoistuneena psykologina minulta kysytään usein, miten syömisen ongelmia voisi ennalta ehkäistä ja mitä vanhemmat voisivat tehdä omalta osaltaan. Kokosin muutamia ajatuksia siitä, miten voit vanhempana tukea nuoren tervettä syömistä ja tasapainoista suhdetta ruokaan.

 

Syökää koko perhe yhdessä ja vaihtakaa kuulumiset rauhassa yhteisen aterian äärellä. Oli kyse sitten syömishäiriöstä tai sen ennalta ehkäisemisestä, panostakaa perheruokailuun. Koko perheen sitoutuminen yhteisiin aterioihin paitsi lisää perheen sisäistä yhteenkuuluvuuden tunnetta, tarjoaa myös vanhemmille näköalapaikan nuoren käytännön syömisiin. Perheateriat tarjoavat myös oivan tilaisuuden tutustua nuoren kuulumisiin ja kysyä tärkeistä asioista, kuten kaverisuhteista, koulun sujumisesta, harrastuksista, jne. Ruokapöydässä syödään yhdessä - jättäkää seurustelu tablettien, puhelimien tai lehtien kanssa muuhun hetkeen.

Pohdi, minkälainen on sinun oma suhteesi ruokaan ja syömiseen?  Tarkkailetko tai rajoitatko syömisiäsi? Tuletko tahattomasti välittäneeksi viestiä, että on ihailtavaa, suotavaa tai jopa toivottavaa olla jollain kuurilla, dieetillä tai mukana jossain keventämiskampanjassa tai laihduttamisprojektissa? Älä laihduta. (Jos sinulla itselläsi on fysiologinen tarve pudottaa painoa, tee se terveellisyys edellä, älä paino edellä.)

Miten suhtaudut itse omaan painoosi? Ethän kritisoi itseäsi tai ulkonäköäsi nuoren kuullen? Kysy myös itseltäsi, miten puhut itsestäsi nuoren kuullen. Vanhemman tapa puhua itsestä ja itselleen - arvostaen tai arvostellen - tarttuu nuoreen. Kommentoidaanko kotonanne muiden ihmisten ulkonäköä, -muotoa, kokoa tai painoa? Kun kehut muita ihmisiä, kehutko useimmiten ulkoisia piirteitä vai sisäisiä ominaisuuksia? Kiinnitä huomio myös siihen, miten puhut nuorelle tämän ominaisuuksista. Ulkonäkökeskeiset kommentit nuoren painosta, koosta, ulkomuodosta tai niissä tapahtuneista muutoksista saattavat haavoittaa, vaikka ne olisikin tarkoitettu harmittomiksi.

Opeta nuorelle median lukutaitoja. Tutustukaa kuvaeditoidun maailman valheellisuuteen. Pohtikaa naistenlehtien dieettimantran mielekkyyttä. Kyseenalaistakaa yhdessä vallitsevia kauneusihanteita. Keskustelkaa nais- ja miesihanteiden vaikutuksesta itsetuntoon, minäkäsitykseen ja kehonkuvaan. Hakekaa yhdessä positiivisia roolimalleja, joihin nuori voi samaistua ja joilta nuori voi saada positiivisia vaikutteita. Erityisesti varhain kehittyvä tyttö ja myöhään kehittyvä poika saattavat tarvita erityistä tukea ja kannustusta.

Jos nuori on alkanut rajoittaa syömisiään, saattaa se olla merkki siitä, että nuoren mieltä painaa joku asia. Onko nuoren elämässä tapahtunut jotain mullistuksia tai ikäviä kokemuksia? Syömisen kontrollointi voi olla yritys tuoda hallinnantunnetta tilanteeseen, joka muuten tuntuu hallitsemattomalta. Syömishäiriön oireet voivat olla myös keino viestiä avun, huomion, hoivan ja huolenpidon tarpeesta. Tarjoa tukeasi ja apuasi - vaikka nuoren voi aluksi olla vaikea ottaa sitä vastaan.

 

 

Vaikka nuori suuntautuu yhä enemmän ja enemmän kodin ulkopuoliseen maailmaan, hän tarvitsee edelleen vanhempiaan ja imee heiltä vaikutteita sienen lailla. Vanhemmilla on iso merkitys terveen ruokasuhteen vaalimisessa,  myönteisen minäkäsityksen ja vahvan itsetunnon luomisessa. Sinä vanhempana tunnet oman nuoresi parhaiten. Miten sinä voisit parhaiten auttaa nuortasi saavuttamaan terveen suhteen ruokaan?