Voiko painoa hallita?

Viime aikoina minua on paljon pohdituttanut työhöni kiinteästi liittyvät termit, joissa puhutaan hallinnasta: painonhallinta, syömisenhallinta, ahdistuksenhallinta ja niin edelleen. Olen monet kerrat itse mieleni sisällä kyseenalaistanut nämä termit - koska eihän syömistä tai painoa voi HALLITA, varsinkin jos tarkoitus on vapautua syömishäiriöstä tai syömisen/painon kontrolloimisesta.  

Painonhallinta tai syömisenhallinta on sanana mielestäni ongelmallinen: sehän jo itsessään sisältää vahvan retoriikan hyvän ja pahan taistelusta, jota täytyy jollain konstilla yrittää hallita. Mutta voiko painoa edes hallita? Pahimmillaan painonhallinta pitää sisällään (epätoivoisia) pyrkimyksiä hallita painoa, itsekuriin pakottamista ja jyrkkiä sääntöjä. Jos painonhallinta perustuu, noh, hallintaan, on aina olemassa alitajuinen riski, että jos painoa ei hallitsisi, se karkaisi hallitsemattomaksi. Painon hallinta ei siis todellakaan ole ratkaisu. 

Samaa olen pohtinut ohjatessani esim. ahdistuksenhallintaryhmiä ja opettaessani potilailleni  ahdistuksenhallintataitoja. Koska, eihän ahdistusta voi sananmukaisesti *hallita* - pikemminkin se tulisi pystyä hyväksymään. Ahdistus on olennainen osa ihmisyyttämme ja ihmisenä olemista. kToki, sitä voi oppia sietämään ja säätelemään, mutta silloinkin kaiken juju on oppia säätelemään sitä sopivissa määrin siten, että se pysyy psyykkisen sietoikkunan rajoissa. Tarkoitus ei ole poistaa ahdistusta, ainoastaan treenata sen kanssa niin, että se pysyy kohtuullisena eikä haittaa liiaksi omaa olemista.


Sana ’hallinta’ on siis kalvanut minua jo pidempään, mutta en ole oikeastaan keksinyt parempiakaan näille vakiintuneille ilmaisuille. Paras ehdotukseni ratkaisuksi on toistaiseksi ollut painonhallinta-sanasta luopuminen, syömisenhallinnan tilalle syömisen säätely ja ahdistuksenhallintataidoille ahdingonsietokyky tai -taidot.

Onnekseni sain vähän toista näkökulmaa asiaan (kaikille sana painonhallinta ei aiheuta samanlaista vastareaktiota kuin minussa) ja vinkin tarkistaa tarkemmin tämän sanan erilaisia merkityksiä. Kaivoin siis sivistyssanakirjan esille ja lähdin tutkiskelemaan asiaa tarkemmin.

Suomen kielen sivistyssanakirja tarjoaa verbille ”hallita” muutaman erilaisen merkityksen: 

verbi

 1. käyttää ylintä valtaa jossakin valtiossa tms., olla vallassa, hallitsijana.
  Esimerkiksi: Kuningas hallitsee. 

 2. pitää hallussaan tai hallinnassaan, omistaa, isännöidä.
  Esimerkiksi:. Perikunnan hallitsema omaisuus. 

 3. pitää tahtonsa alaisena, kurissa, ohjata, määrätä jostakin, olla määräävässä asemassa, jonkin herrana.
  Esimerkiksi: Hallita ajatuksiaan, ajatuksensa. Pystyi hallitsemaan hermonsa. Hallita pelin kulkua. Ei hallinnut tilannetta.

 4. pystyä käsittelemään tai käyttämään jotakin, olla perehtynyt johonkin, osata, taitaa.
  Esimerkiksi: Hallita useita soittimia. Hallita oppikurssi. Hallita neljää kieltä. Hallita englannin kieli. 


“Hallita - pystyä käsittelemään tai käyttämään jotakin, olla perehtynyt johonkin, osata, taitaa.”

Tämä sai minut pohtimaan asiaa ihan uudelta kantilta. 

Voisiko painonhallinnasta, syömisenhallinnasta, ahdistuksenhallinnasta siis sittenkin ajatella, että kyseessä on taito, jonka osaa ja taitaa, siis hallitsee? Ettei se olisikaan kurissa pitämistä, määräämistä ja tahtonsa alaisena pitämistä? HallinNOIMISEN sijasta, voisiko esim.syömisen tai ahdistuksen hallita siten, että kyseessä olisi tämän ”lajin” taitaminen? Voisiko painonhallinnan silloin mieltää erilaisiksi taidoiksi, joiden avulla voi säädellä omaa painoa sellaiseksi, että se ylläpitää hyvinvointia ja lisää terveyttä?

Mitä ajatuksia tämä herättää sinussa?